IPPA Corporate Reputation Model™ 

With the changes in technology, society, values and expectations, the dynamics of reputation has changed. We have successfully designed and implemented reputation management strategies for Fortune 500 companies.

IPPA is now offering a new game changing program that incorporates new dimensions to reputation management. Please also view the content for Corporate Social Branding here.

When you look at the content of reputation management programs in the market, you will see static, and process oriented structures that are far from the needs, requirements and expectations of our century. This 2 day certificate program is designed for individuals, corporate professionals and ngos’, who are seeking advanced and up-to-date knowledge on how to build companies that are trusted and highly reputable. The program incorporates guest speakers to augment your knowledge. For more information, please email fatmanur@ippa.biz

Corporate Reputation and Communication Lab
Certificate Program

IPPA REPUTATION MANAGEMENT MODEL

 

 

 Corporate Reputation and Dynamics of Communication

—What is Reputation?
—Differences between Corporate Image, Awareness and Corporate Reputation
—Ethics: Which situations and behaviors affect Personal and Corporate Reputation?
—How does Reputation effect Brand equity?
—Digital Tranformation and its effects on enhancing Corporate Reputation
—Corporate Reputation performance  and outcomes in Turkey & around the world

The New Dimensions of Corporate Reputation Management

—The shift from Corporate Brand Management toward Corporate Social Branding
—Going forward: How and why Corporate Social Branding defines Corporate Reputation
—The New Sustainable Growth Metric by UN: Quality of Life
—Is Social Responsibility a Tool for Employee Engagement and Corporate Reputation?
—Corporate Values are OUT, Character Strengths are IN: Why corporate values are dysfunctional?

IPPA Quality of Life Model for Corporate Reputation and Communication Management

—Reputation Risks and Positive Psychology Interventions         
—Integrating digital presence into the reputation dynamics
—Attributes that lead to greater trust
—Positive Psychology applications in Employer Branding       
—Positive Psychology applications in Corporate Communications       
—Positive Psychology applications in Corporate Branding 
—How Corporate Social Branding is shaping reputation of organizations

Kurumsal İtibar Yönetimi ve İlietişimi Sertifika Programı

Kurumsal İtibar ve Arabesk İletişimin Sonu

—İtibar Nedir? 
—Kurumsal İmaj, Kurumsal Kimlik, Algı ve Kurumsal İtibar arasındaki Farklar
—Kurumsal İtibarı Etkileyen Faktörler
—Etik: Kişisel ve Kurumsal İtibarı Etkileyen Durum ve Davranışlar
—Dijital Dönüşümün İtibar üzerine etkisi
—İtibar Şirketlerin Marka Değerini Nasıl Etkiliyor?
—Türkiye’de ve Dünyada Şirketlerin İtibar Yönetimi Performansı ve İş Sonuçlarına Etkisi

Kurumsal İtibar Yönetiminin Yeni İtibar Bileşenleri

—Kurumsal Marka Yönetiminden Kurumsal Sosyal Marka Yönetimine Geçiş
—Geleceğin Şirketlerinin İtibarını Kurumsal Sosyal Marka Yönetimi  Neden ve Nasıl Belirliyor?
—Sosyal Sorumluluk İtibar Yaratma ya da Çalışan Motivasyon Aracı mıdır?
—Sürdürülebilir Gelişim için AB’nin Yeni Kriteri: Yaşam Kalitesi
—’Kurumsal Değerler’ OUT ‘Karakter Güçleri’ IN: Kurumsal Değerler neden işe yaramaz?

Kurumsal İtibar ve Kurumsal İletişim Yönetiminde IPPA Yaşam Kalitesi Modeli™

—Şirketlerin İtibar Riskleri ve Pozitif Psikolojik Yaklaşımlar
—Dijital’de görünürlüğün İtibar üzerine etkisi: Dijital İtibar kriterleri
—Güven inşa eden özellikler nelerdir?Güven inşa eden iletişim yöntemleri nelerdir?
—İşveren markalamasına Pozitif Psikolojik yaklaşımlar
—Kurumsal İletişim yönetiminde Pozitif Psikoloji uygulamaları
—Kurumsal Sosyal Marka iletişimine Pozitif Psikolojik yaklaşımlar
—Kurumsal Sosyal Markalar itibarı nasıl şekillendiriyor?
Kimler Katılmalı:
Kurumsal iletişim yöneticileri
Sürdürülebilirlik konusunda çalışan profesyoneller
Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalışan profesyoneller
İtibar yönetimi alanında çalışanlar ve online itibar yöneticileri
Marka yönetimi ve iletişimi alanında çalışan profesyoneller
Pazarlama yönetimi ve iletişimi alanında çalışan yöneticiler
İnsan kaynakları yöneticileri
E-ticaret yöneticileri
Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi alanında çalışan yöneticiler
Katılım ve bilgi için fatmanur@ippa.biz. For information and enrollment fatmanur@ippa.biz 

tedxresetsalonFatmanur Erdogan [fatmanurerdogan.com]

İstanbul Pozitif Psikoloji Akademisinin kurucu direktörü. Stratejik iletişim yönetimi danışmanı. Uluslararası şirketlerin birleşme ve satın alma dönemlerinde Kurumsal İletişim departmanlarını kurdu. “Yaşam Kalitesi-Wellbeing” odaklı sürdürülebilir gelişim stratejileri geliştirdi ve 90 ülkeye yaydı. Dijital dönüşüm süreçlerindeki stratejik iletişim çalışmalarıyla, Türkiye’de ilklere imza attı. Amerika, Singapur ve Norveç’te uluslararası şirketlerin marka yönetimi ve pazarlama stratejilerine yön verdi. Türkiye’nin ilk kariyer ve yönetim blogu kariyeryolculugu.com’u kurdu. Hürriyet Daily News’te girişimcilik üzerine köşe yazarlığı yaptı. Girişimcilik psikolojisi üzerine yazdığı “Beyaz Yakalı Girişimci” adlı kitabı 2013 yılında yayınlandı.