Türkiye’de ilk ve tek!

Corporate Social Branding Lab™ başka hiç bir programda bulamayacağınız içeriklere sahip.
************************************************************************************************************************************************
LAB 1 —  Gelecekte Ayakta Kalacak Şirketlerin DNA’sı
The DNA of Forward-looking Companies 
CORPORATE SOCIAL BRANDING LABKurumsal Marka yönetiminde kültürler ve makro dinamikler
Cultures and Macro forces in Corporate Brand Management
İşlevsel Markalardan Sosyal Marka Olmaya Yolculuk
The Journey from Functional Brands toward Social Brands
Kurumsal Sosyal Markala Yönetimi nedir?
What is Corporate Social Branding?
Kurumsal Sosyal Marka yönetimine geçiş neden gereklidir?
Reasons to evolve and transform into a Corporate Social Brand
Dijital Dönüşüm ile Sosyal Marka yönetimine geçiş arasındaki kritik ilişki
Critical relationship btw digital transformation and social branding
Stratejik Yaklaşımlar
Strategic Approaches
LAB 2– Marka Yönetimine Pozitif Psikolojik Yaklaşımlar
Applying Positive Psychology to Brand Management
Pozitif Psikoloji Bilimi’nin ABC’si
The ABC of the Science of Positive Psychology
İşveren markalamasına Pozitif Psikolojik yaklaşımlar
Applying the Principles of Positive Psychology to Employer Branding 
Kurumsal İletişim yönetiminde Pozitif Psikoloji uygulamaları
Applying the Principles of Positive Psychology to Corporate Communications
Sosyal Marka iletişimine Pozitif Psikolojik yaklaşımlar
Applying the Principles of Positive Psychology in Social Brand Communications
Kurumsal Sosyal Marka yaratma süreçleri
Steps in building corporate social brands
LAB 3–Sosyal Sorumluluktan Kurumsal Sosyal Marka Yaratmaya Yolculuk
The Shift from Social Responsibility toward Corporate Social Branding
Kurumsal Sosyal Marka, Sosyal Medya mıdır?
Is Corporate Social Branding about being on Social Media?
Kurumsal Sosyal Marka, Kurumsal Sosyal Sorumluluk mudur?
Is Corporate Social Branding about having Corporate Social Responsibility?
Kurumsal Sosyal Marka İletişimi ve IPPA Yaşam Kalitesi Modeli™
Corporate Social Branding Communications and IPPA Quality of Life Model™
Dijital Stratejiler ve Proje Geliştirme
Digital Strategies and Project Development
LAB 4– Kurumsal Sosyal Markalamanın İtibar Üzerine Etkisi
How Corporate Social Branding is shaping Corporate Reputation
Kişisel itibarın kurumsal itibara etkisi
The impact of personal reputation on corporate reputation
Değerlerin Kurumsal Sosyal Marka iletişimi üzerindeki keskin rolü
The effects of  Values in the communications of Corporate Social Brands
Kurumsal Sosyal Markalamanın ana bileşenleri ve Kurumsal İtibara etkisi
Main drivers of Corporate Social Branding and its influence on Corporate Reputation
Kurumsal İtibar Yönetiminin Yeni Temel Bileşenleri 
The New Dimensions of Corporate Reputation Management
İtibarı güçlendiren kurumsal sosyal marka proje planlaması ve yönetimi
Corporate Social Branding project planning and management that augments Corporate Reputation

Başka? What else?

Kurumlara özel proje çizimi/ Project Devleopment and Planning

Kimler Katılmalı:

Kurumsal iletişim yöneticileri, Sürdürülebilirlik konusunda çalışan profesyoneller, Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalışan profesyoneller, İtibar yönetimi alanında çalışanlar ve online itibar yöneticileri,Marka yönetimi ve iletişimi alanında çalışan profesyoneller, Pazarlama yönetimi ve iletişimi alanında çalışan yöneticiler, İnsan kaynakları yöneticileri, PR Ajansları, Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi alanında çalışan yöneticiler

Katılım ve bilgi için fatmanur@ippa.biz. For information and enrollment fatmanur@ippa.biz 

tedxresetsalonFatmanur Erdogan [fatmanurerdogan.com]

İstanbul Pozitif Psikoloji Akademisi’nin kurucu direktörü. Stratejik iletişim yönetimi danışmanı. Uluslararası şirketlerin birleşme ve satın alma dönemlerinde Kurumsal İletişim departmanlarını kurdu. “Yaşam Kalitesi-Wellbeing” odaklı sürdürülebilir gelişim stratejileri geliştirdi ve 90 ülkeye yaydı. Dijital dönüşüm süreçlerindeki stratejik iletişim çalışmalarıyla, Türkiye’de ilklere imza attı. Amerika, Singapur ve Norveç’te uluslararası şirketlerin marka yönetimi ve pazarlama stratejilerine yön verdi. Türkiye’nin ilk kariyer ve yönetim blogu kariyeryolculugu.com’u kurdu. Hürriyet Daily News’te girişimcilik üzerine köşe yazarlığı yaptı. “Beyaz Yakalı Girişimci” adlı kitabı 2013 yılında yayınlandı.

 

Ali-1

Ali Erdogan [ Linkedin ]

Pazarlama ve Marka stratejileri konusunda uzmanlığı ile Turkcell, Mobilera, Alpet, Rixos International, Porsche, Rixos International, Alarko ve Sinpaş gibi şirketlerin pazarlama stratejilerine yön verdi ve iletişim kampanyalarını planladı. 

Sanat üzerine okumaları ve ilgisi dolayısıyla, markaların/şirketlerin sanat üzerinden iletişimlerinin neden ve nasıl olmasıyla ilgili ve sanatçıların nasıl konumlanması gerektiği ile ilgili çalışmalar yaptı. 

Süreç yönetimi alanında Turkcell ve Mobilera gibi şirketlerin işletme süreçlerini hazırladı ve uygulamaya aldı. Ali Erdogan, Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezundur. University of California, Santa Cruz’dan Pazarlama Yönetimi sertifikası bulunuyor. Cek Cumhuriyeti, Brezilya, Amerika ve Beyaz Rusya’da bes yıl boyunca KPMG, Yoplait gibi büyük şirketlerde görev aldı.